Tuesday, 4 August 2009

Sami Politics 2009 - Samisk politikk 2009

NSR candidates 2009. Photo by Jorunn at Flickr, 2009.


Den norske sametingsbygning i Karasjok. The building of the norwegian Sami parliament in Karasjok.


Egil Olli, president 2009. Photo by Jorunn at Flickr, 2009.


Egil Olli er Sametingspresident i dag. Han er den første president som tilhører Arbeiderpartiet. Egil Olli is president of the Sami Parliament today. He is the first president belonging to Arbeiderpartiet.


En del av bygningen til Sametinget på innsiden. A part of the building that is housing the Sami parliament.

NSR President kandidat

NSR Sjøsamisk Sea Sami


NSR kandidater fra Skånland, Tysfjord og Vassdalen by Jorunn at Flickr 2009.

NSR Kautokeino Indre Finnmark

NSR Sørsamisk - Southern Sami


Kirsti Guvsam, NSR candidate.

NSR Fra Troms - From Troms County

NSR Tidligere president - Previous president


Sameidiggi - Sametinget i Norge
In English - Sami Parlament in Norway